Copyright

Inhoud van de site

De informatie op deze site wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks onze inspanningen om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. JAM International NV (Shopping Event VIP) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. JAM International NV (Shopping Event VIP) behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. JAM International NV (Shopping Event VIP) nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.

Intellectuele eigendom

De gegevens van de site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van JAM International NV (Shopping Event VIP). De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van JAM International NV (Shopping Event VIP) en van derden te respecteren. De verspreiding van merken, foto’s, beelden en teksten op de site van JAM International NV (Shopping Event VIP) mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn eigendom van JAM International NV (Shopping Event VIP). Elk gebruik ervan is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van JAM International NV (Shopping Event VIP).

Links naar andere sites die niet worden beheerd door JAM International NV (Shopping Event VIP)

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van JAM International NV (Shopping Event VIP) betekent niet dat JAM International NV (Shopping Event VIP) een controle uitoefent op deze sites, noch dat JAM International NV (Shopping Event VIP) op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of bestaan.

Privacy statement

Indien u persoonsgegevens verstrekt, worden zij in de bestanden van de website owners opgenomen. De databank waarin uw gegevens worden opgenomen is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.