logo
De grootste organisator van stockverkopen van merkkledijWe organiseren online en fysieke verkopen

Copyright

INHOUD VAN DE SITE

De informatie op deze site wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks onze inspanningen om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. Daiokan SA (“Shopping Event VIP”) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. Shopping Event VIP behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. Shopping Event VIP nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De gegevens van de site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopping Event VIP. De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van Shopping Event VIP en van derden te respecteren. De verspreiding van merken, foto’s, beelden en teksten op de site van Shopping Event VIP mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn eigendom van Shopping Event VIP. Elk gebruik ervan is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Shopping Event VIP.

Shopping Event VIP respecteert de wettelijke rechten van andere auteursrechtenhouders. Als u reden heeft om te geloven dat bepaalde inhoud op deze website uw intellectuele eigendomsrechten schendt, gelieve dan onmiddellijk per mail contact op te nemen met Shopping Event VIP op [email protected] en ons informatie te geven over de zogezegde schending.

LINKS NAAR ANDERE SITES DIE NIET WORDEN BEHEERD DOOR Daiokan SA(SHOPPING EVENT VIP)

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Shopping Event VIP betekent niet dat Shopping Event VIP een controle uitoefent op deze sites, noch dat Shopping Event VIP op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of bestaan.